Meet Our Current Students

  • Wang

   Wang, Lei

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wang

   Wang, Tianyu

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wang

   Wang, Xiankai

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wu

   Wu, Mengze

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wu

   Wu, Tianhua

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Wu

   Wu, Yifei

   Class Code: Computational Finance 2015