Meet Our Current Students

  • Yan

   Yan, Yanjue

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yang

   Yang, Xiao

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Yang

   Yang, Lu

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Yao

   Yao, Xianghan

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yarto

   Yarto, Jorge

   Class Code: Computational Finance 2015

  • Ye

   Ye, Rong

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yin

   Yin, Ge

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yoshida

   Yoshida, Felipe Aggiunti

  • Yu

   Yu, Hongyang

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yu

   Yu, Xiaobing

   Class Code: Computational Finance 2016

  • Yuan

   Yuan, Dingyi

   Class Code: Computational Finance 2016